A MEHI álláspontja az 'Otthon Melege Program' kiírás kapcsán

2015. 2. 9.
Általános észrevétel
A tervezet jelenleg túl sok kötelezően végrehajtandó beruházást tartalmaz (pl. az ablakok 100%-ának kötelező cseréje, helységenkénti kötelező mérés, stb.). Bár kívánatos lenne, hogy ezek megvalósuljanak, sok esetben akár anyagi, akár más okokból nem életszerű, hogy egy lakóközösség ezekbe a beruházásokba mind belevágjon, és így várhatóan ezek a követelmények el is riasztják a pályázástól. A potenciális pályázók számának szűkítése pedig rontja a pályázat sikerességét.
 
Javaslat:
A tervezet legyen inkább ösztönző, és ne korlátozó jellegű: megnövelt támogatásokkal és előre-sorolással segítse a minél nagyobb megtakarítások, illetve kibocsátás-csökkentések elérését, valamint tartalmazzon minimális megtakarítási, illetve CO2-kibocsátás-csökkentési követelményeket, de a megtakarítások eléréséhez szükséges beruházás-csomag összeállítását bízza a lakóközösségre.  Ezzel elősegíti, hogy a felújítani akaró és arra képes lakóközösségek minél nagyobb arányban tudnak élni a pályázat nyújtotta lehetőségekkel.
 
Részletes észrevételek
1) Elérendő energiahatékonysági szint
Aggályosnak tartjuk, hogy minden felújításnak legalább a "C" szintig kell eljutnia, függetlenül a kiindulási állapottól.  Egy átlagos "F" kategóriájú magyar társasház, valószínűleg csak úgy éri el a "C" szintet, ha nem egy, hanem legalább két intézkedés-csomagot is bevállal (azaz a szigetelés mellé kazáncserét, vagy ablakcserét is). Ez pedig túlzott terhet jelenthet sok társasház, ill. háztartás számára, illetve életszerűtlen is lehet, ha pl. nem is terveztek nyílászáró-cserét (és/vagy nincs a háznak önálló fűtése).   
 
Javaslat:
A teljesítendő energiahatékonysági szintjavulást nem abszolút, hanem relatív értékben határozzuk meg (pl. legalább két szint javulás), illetve a "C" szint kötelező elérését csak a komplex felújítások esetében követeljük meg. 
 
2) Nyílászárók cseréje
Problémásnak tartjuk a pályázati kiírás következő szakaszát: 3. oldal teteje: 
"Lakások külső oldali nyílászáróinak energiamegtakarítást eredményező cseréje: A lakások 100%-ában, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi szakipari fal, annak cseréjével együtt. Részleges nyílászárócsere csak abban az esetben támogatható, ha a projekt keretében cserélni nem kívánt nyílászárók megfelelnek az előírt követelményeknek. A pályázat beadását megelőzően saját költségen kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében állami támogatás nem igényelhető. "
A fenti szakasz értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy ha valaki például 2014 októberében már kicserélte az ablakát – és ez megfelelt az akkor érvényes U-értékeknek de nem felel meg a 2015. január 1-től a közpénzből támogatott beruházásokra vonatkozó új követelményeknek - akkor ezeket az ablakokat is kötelező kicserélni.
Nem tartjuk sem életszerűnek, sem indokoltnak azt, hogy azon ablakokat is ki kelljen cserélni, amelyeket a lakók maguk nem akarnak kicserélni, hiszen ez várhatóan oda vezet, hogy ezek a lakók ellenezni fogják a beruházást.  
 
Javaslat: 
a) A felújítók szabadon választhassák meg, a kicserélendő ablakok számát (természetesen a korábban meghatározott minimális szintű hatékonyság-növelési követelmény teljesítése mellett)
b) Ha a jelenlegi ablakok U értéke legalább 1,6, akkor ne legyen elvárás annak a 2015 januárjától érvényes követelményeknek megfelelő ablakokra való cseréje, mert ez pazarlás lenne
 
3) Szellőzés (i)
A pályázati kiírás a társasházak szellőzésének felújítására kizárólag abban az esetben nyújt támogatást, ha hővisszanyerős szellőzés kerül kialakításra. Ezen megoldás megdrágítja a beruházási költséget, így várhatóan sok esetben nem fognak erre a tételre pénzt áldozni a pályázók
 
Javaslat:
A támogatott tevékenységek közé kerüljön be a hagyományos szellőzés is (beleérte a szellőzőrendszer felújítását, elszívó ventilátorok cseréjét), mellyel adott esetben jelentős villamos energia megtakarítás érhető el, valamint CO2 megtakarítás.
 
4) Szellőzés (ii)
A pályázati felhívás szerint: „A lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség.”
Ezzel egyetértünk, ám úgy gondoljuk, hogy a támogatható szellőzés-technikai beruházások körét érdemes kiterjeszteni, hiszen ezek további hatékonyság-növelési hatásokkal járhatnak.
 
Javaslat:
Kerüljenek be a támogatható tevékenységek körébe az alábbi beruházások:
a)Légbeeresztő szellőző elemek beépítése a már meglevő, és cserére nem kerülő nyílászáróknál;
b)Szellőzőventilátorok (pl. tető ventilátorok, légszelepek, szellőző légcsatornák) cseréje, tisztítása. Ezek a megoldások az épület légcseréjének biztosításához elengedhetetlenek, valamint a gázkészülékek levegő ellátásához is nélkülözhetetlenek. 
 
5) Fűtéskorszerűsítés
A tervezet nem tér ki arra, hogy az újonnan beszerelt egyedi tüzelő berendezéseknek milyen műszaki követelményeket kell teljesíteniük, holott 2015 szeptemberétől új szabályok korlátozzák a forgalomba hozható gázkazánok körét.  Ezek minél gyorsabb elterjedése nemzeti érdek, hiszen jelentős fogyasztás-csökkenést hoznak, viszont számottevő többlet-költséget is jelentenek, mind a berendezés magasabb ára, mind a kémény-átalakítási költségek miatt.
 
Javasoljuk, hogy 
a) csak olyan tüzelő berendezések beépítése legyen támogatható, amelyek a 813/2013 EU  Rendelet értelmében 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók;
b) csak olyan műszaki tartalmak legyenek támogathatóak, amelyek egyértelműen megakadályozzák  CO mérgezés veszélyét és egyben a hatályos tűzvédelmi (OTSZ) és Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (MBSZ) eleget tesznek;
c) magasabb támogatási intenzitással segítsük a kondenzációs kazán-beszereléseket, a jelentős kémény-átalakítási költségek miatt.
 
6) Finanszírozás (i)
A pályázati kiírás szerint hitelintézet által kiállított kötelező érvényű ajánlat szükséges.  A hitelígérvény kiállítása  a pályázó és a bank részéről is időigényes folyamat (hozzászámolva a társasház részéről az energetikus kihívását, a kivitelezői árajánlatok bekérését, illetve a közgyűlések összehívását).
 
Javaslat:
A korábbi évek pályázataihoz hasonlóan legyen elegendő csupán indikatív hitelígérvény (szándéknyilatkozat) bemutatása.
Finanszírozás módjával kapcsolatban tisztázandó, hogy  a társasház vagy a kivitelező a részére fog történni a támogatást kifolyósítása.
 
7) Finanszírozás (ii)
A tervezet nem tartalmaz arra vonatkozó leírást, hogy a támogatás visszatartott 5%-a hogyan kerül a társasháznál letétbe és milyen ellenőrzésre számíthatnak a 3 éves monitoring időszak alatt. Tisztázandó továbbá, hogy vajon a támogatást közvetlenül a kivitelező fogja megkapni, illetve a társasház feladata lesz-e a támogatás előfinanszírozása.
 
Javaslat:
Pontosítsuk a finanszírozási folyamat részleteit.
 
8) Elbírálás (i)
Aggályosnak tartjuk, hogy hiánypótlásra ugyan nincs lehetőség, de a tisztázó kérdés megengedett. 
 
Javaslat:
A bírálati folyamat átláthatósága érdekében javasoljuk, hogy egyszeri hiánypótlás legyen megengedett annak megkötésével, hogy mely dokumentumok be nem érkezése kizáró erejű, azaz nem hiánypótolhatók.
 
9) Elbírálás (i)
A tervezet nem határozza meg, hogy milyen rendszer szerint kerülnek rangsorolásra a határidőig beérkezett és a követelményeknek megfelelő pályázatok.
 
Javaslat:
A határidőre beérkezett és egyébként hibátlan pályázatokat a vállalt CO2 kibocsátás mennyisége szerint rangsorolják. A szakaszolt bírálati periódusok (pl. 14 napos ciklusok) segíthetik a minél nagyobb CO2 megtakarítás elérésének biztosítását: adott beérkezett pályázatmennyiség esetén minél magasabb a megtakarítás mértéke, annál nagyobb az esélye a támogatásnak is.
 
10) Egyéb kérdések
a)A tervezet "lakás"-ról beszél, de társasházban más jellegű albetétek is vannak (üzlet, egyéb helység is lehet a házban). A korábbi pályázatokban – tudomásunk szerint - albetéteket is kedvezményeztek.
Javaslat: Tegyük lehetővé, hogy ne csak lakások, hanem egyéb, nem lakáscélú albetétek is pályázhassanak
b)Nem egyértelmű, hogy szükséges-e az alábbi anyagok csatolása:
-Építészeti felmérési rajzokat (szintalaprajzok, metszetek, homlokzatok), amelyből a TNM  rendelet szerinti számítások készültek
-Tűzvédelmi szakértő nyilatkozat
-Az épület állékonyságával kapcsolat statikusi nyilatkozat, vagy statikai szakvélemény
-Napelemes rendszernél a primer energiaszolgáltató véleménye, vagy a kiserőmű (HMKE) igénybejelentésre adott pozitív válaszlevél
-Gázszolgáltatói jóváhagyás, vagy nyilatkozat (Amennyiben az épületben nyílászáró csere történik és a konyhában gáztűzhely van és/vagy a meleg víz előállítás (HMV) pedig nyílt égésterű gázkészülékkel történik, és így a beruházás gázszolgáltatói engedélyhez kötött.)
 
Javaslat: A kiírás pontosítsa, hogy a fenti dokumentumokból melyekre van szükség