A Magyar Energiahatékonysági Intézet állásfoglalása a KEHOP társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetével kapcsolatban

2013. 12. 12.

Az KEHOP energiahatékonyságra vonatkozó részei jórészt helyesen állapítják meg az energiahatékonysági beruházások terén támogatandó tevékenységek körét, bár nem hangsúlyozzák ki eléggé az energiahatékonyság kiemelkedő munkahely- teremtési és gazdaságfejlesztési potenciálját, azt, hogy az energiahatékonysági beruházások kitörési pontot jelentenek a magyar gazdasági jelenlegi helyzetéből.

Mivel az Épület-energetikai Stratégia még mindig nem elérhető, ezért a KEHOP-ból hiányoznak az elérni kívánt megtakarításokra vonatkozó PJ-értékek.  Mivel így becsülni sem tudjuk a tervezett energiahatékonysági támogatások mértékét, szükségesnek tartjuk a KEHOP társadalmi egyeztetés megismétlését a tervezett megtakarításokra vonatkozó számok nyilvánosságra hozatalát követően

A KEHOP egy prioritástengelybe helyezi az épület-energiahatékonyságot, és a nagyméretű önálló megújulós létesítményeket.  Ez azonban két teljesen különálló piac, eltérő szereplőkkel, más szabályozással.  Az energiahatékonysági termékek iparának fejlesztése Magyarországon csak akkor lehetséges, ha a KEHOP tervezhető, kiszámítható támogatási összegeket tartalmaz.  Ezért javasoljuk az épület-energiahatékonyság külön prioritási tengelybe szervezését, önálló támogatási főösszeggel.

A KEHOP csak érintőlegesen tárgyalja az energiahatékonyságot segítő pénzügyi eszközöket, és nem tartalmaz részleteket a Partnerségi Megállapodásban már szereplő Energiahatékonysági Alapról, és nem tárgyalja Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerrel történő összehangolás módját.  Javasoljuk az innovatív finanszírozási eszközök és az Energiahatékonysági Alap részletes kidolgozását a szakértők és az ágazati szereplők bevonásával.  Az Alap a kiszámítható és tartós energiahatékonysági finanszírozás legfontosabb eleme.

 

Szeretnénk emlékeztetni, hogy szakmai szervezetek nemrégiben mutatták be a Hazai Hatékonyság programot, amely nemzetgazdasági hatáselemzések alapján mutatja be az energiahatékonyságra fordítandó összegeket, és javaslatot tesz egy energiahatékonysági Alap kialakítására is.  A program elérhető itt: www.hazaihatekonysag.hu