A Magyar Energiahatékonysági Intézet észrevételei a „Tervezet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011

2015. 9. 1.

Örvendetes, hogy a rendelet-tervezet egy méltányos időkeret megállapítása mellett döntött annak érdekében, hogy a vevők a legálisan értékesített és megvásárolt, de az EU rendeletekben meghatározott előírásoknak nem megfelelő készülékeket üzembe helyezhessék.

Ugyanakkor a rendeletben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen 2015. december 31-ében meghatározott használatba vételi határidőt rövidnek ítéljük, ezért helyette a következő módosítást javasoljuk:

 

10/A.§ (2) 2016. december 31-ét követően - a típusengedély megszerzésének időpontjától függetlenül – nem vehető használatba egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyen 

a) olyan fűtőberendezés, amely a 813/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt szezonális helyiségfűtési hatásfokra, vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre, 

b) olyan vízmelegítő, amely a 814/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt vízmelegítési hatásfokra és hangteljesítményszintre vonatkozó előírásoknak nem felel meg. 

A rendelet alkotói az üzembe helyezés korlátozását a szabályozás kiüresedésének elkerülésével indokolják, el kívánják kerülni, hogy Magyarország az uniós energiahatékonysági előírásoknak nem megfelelő készülékek „lerakatává” váljon.

A törekvés üdvözlendő, de félelem nem megalapozott.

Mivel csak azon, a hivatkozott EU rendeletek előírásainak nem megfelelő készülékek értékesíthetők 2015. szeptember 26. után, melyek a határnap előtt kerültek forgalomba, ezért ezek száma véges. A kereskedőknél levő készlet mérete (20 ezer készülék) reális piaci becslésen alapul, mely az éves hazai fűtőkészülék-piac 30-40 százaléka. Ugyanakkor a készletek kifutása és a készülékek üzembe helyezésére rendeletben megszabott határidő nem elégséges, a rendelettervezet 1. mellékletében szereplő eljárási határidők a gyakorlatban nem tarthatók.

A rendelet alkotói továbbá a külgazdasági szakdiplomata hálózat bevonásával felmérték a közép-kelet-európai országokra jellemző szabályozási helyzetet. Ehhez kiegészítésül becsatolunk a környező országok szabályozását magyarázó, az érintett országok piacviszonyait jellemző összesítést (lásd 1. melléklet).  Ezek szerint Szlovéniában és Észtországban – ahol nem helyezhetők üzembe az EU rendeletekben meghatározott paramétereknek nem megfelelő készülék – a piacméret csak töredéke, 2-9%-a a magyarnak; míg Csehországban és Lengyelországban – ahol nem korlátozzák az üzembe helyezés határidejét – a magyarhoz hasonló, milliós készülékszámmal rendelkeznek. 

 

1. Indoklás

A) A rendelet alkotói abból indultak ki, hogy a gyártónak és kereskedőknek elég ideje állt rendelkezésre, hogy a rendeletbe foglalt előírásoknak eleget tegyenek. Ez az álláspont természetesen valós alapokon nyugszik, ugyanakkor az EU rendeletekhez történő alkalmazkodást nem a gyártói és kereskedői, hanem a magyar emberek szempontjából szükséges megközelíteni.

A rendelet alkotói jól mérték fel, hogy az energiahatékonysági szempontból nem megfelelő, elavult készülékek problematikája alapvetően Közép-Kelet-Európára – így hazánkra is - jellemző, de nagyon kevés adaptációs időt adtak a magyar háztartásoknak, mely a következő veszélyeket rejti magában:

·         Ha a 2015. szeptember 26. előtt forgalomba hozott készülékek legálisan értékesíthetők, továbbá 20 ezer készülék van raktáron, ez a raktárkészlet a szakma becslése szerint várhatóan 2016 tavaszára ürül ki. A legálisan értékesíthető készülékek üzembe helyezésének korlátozása, azaz a készletek kiürülése előtti határidőkorlát a szürke szerelések irányába tereli a fogyasztókat, mely élet- és vagyon-veszélyes és rendszerint adóelkerüléssel valósul meg. Egyes piaci becslések szerint már ma a hazánkban értékesített készülékek mintegy 50%-át nem legálisan helyezik üzembe, azaz ennek elkerülése mindenképpen ajánlott.

·         A 2015. december 31. üzembe helyezési határidő a fűtési szezon közepére esik, mely sok háztartást komoly nehézségbe hozhat meghibásodás esetén; javasolt ennek meghosszabbítása.

·         Fogyasztóvédelmi tisztázandó kérdés – melyre a szabályozás nem tér ki -, hogy ha egy hagyományos, még garanciális készülék a helyszínen nem javítható és a fogyasztó a határnapot követően cserét kér, akkor mi lesz az eljárás.

B) A magyar háztartások háromnegyedének nincs pénze váratlan kiadás esetére, a lakosságnak pedig alig 15 százaléka rendelkezik banki megtakarítással. A 2,5 millió hazai gázkészülék átlagéletkora 18 – 20 év, a jelenleg értékesített készülékek 60%-a hagyományos (nem kondenzációs).

Állami ösztönző, támogató programok nélkül a készülékek energiahatékony cseréje nem tud megtörténni, különös tekintettel arra, hogy a kondenzációs készülékek jellemzően 100-150%-kal többe kerülnek a hagyományos készülékeknél. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakállamtitkára 2016 késő tavaszára prognosztizálta az államilag támogatott lakossági energiahatékonysági programok széles körű beindulását.

Javasoljuk ezért a hagyományos készülékek üzembe helyezése határidejének kitolását addig, amíg állami forrásokkal vagy állami ösztönző programokkal is meg lehet támogatni a modern, energiatakarékos készülékek minél szélesebb körben való elterjedését.

 

C) Az átmeneti rendelkezés hiányában eddig nem történhetett meg a lakossági felkészítése a várható változásokra, hiányzik egy átfogó lakossági tájékoztatás.  A téma érzékenysége miatt megítélésünk szerint a 2015 decemberi határidő nem ad elég időt a lakosság felkészítésére, ezért annak 1 évvel való kitolását javasoljuk.

A MEHI a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete elnökével 2015 januárjában tartott először egy sajtóeseményt a gázkészülék-piacot érintő várható változásokról, mely pánikszerű, hetekig tartó lakossági kérdésözönt eredményezett. Javasoljuk ezért az üzembe helyezési határidő meghosszabbítását és ezzel párhuzamosan egy átfogó, minden érdekelt fél bevonásával megvalósuló kormányzati tájékoztatás elindítását.