A MEHI küldetése

 

A Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (MEHI) küldetése

A legolcsóbb és legkörnyezetkímélőbb energia az, amit fel sem használunk.  A Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) küldetése az, hogy elősegítse az energia minél racionálisabb felhasználását.  A hatékonyság sok mindenből fakadhat: a technológia fejlődéséből, a jobb hatásfokkal működő berendezések alkalmazásából, a fogyasztási szokások változásából. 

Az hatékony energiafelhasználás részben magánérdek, hiszen jelentős anyagi megtakarítást hozhat, részben pedig közérdek, hiszen az energiafüggőség csökkentését, az éghajlatváltozás elleni harcot, illetve környezet védelmét nagyban segíti. Az energiahatékonysági beruházások jelentős további hozadéka a gazdasági aktivitás élénkítése és a foglalkoztatottság növekedése.

A MEHI-nek meggyőződése, hogy megfelelő kormányzati intézkedésekkel, illetve szemléletformáló, tájékoztató kampányokkal az energiafogyasztók sikerrel ösztönözhetőek arra, hogy saját érdekeiket felismerve takarékoskodjanak az energiával, és így a közérdeket is szolgálják.

A MEHI a nyilvánosság előtt és a szakpolitikai döntéshozatalban is fellép hatékony energiafelhasználás érdekében.  Működésének célja, hogy aktívan kezdeményezzen, vagy támogasson minden olyan szakpolitikai, piaci-üzleti vagy fontos társadalmi kezdeményezést, amely szándéka szerint csökkenti és hatékonyabbá teszi az energia bármilyen formájának felhasználását.

A MEHI partnerének tekint minden olyan szereplőt, amely a céljairól hasonlóan gondolkodik. Együttműködésre hív mindenkit, aki szintén érdekelt az energiahatékonyság növelésében, illetve tud, képes és akar is tenni annak megvalósításáért. Nem támogatja ellenben az energiafelhasználás növelésére irányuló törekvéseket.

A MEHI tevékenységét felelősen, átláthatóan és a mindenkor elérhető legmagasabb szintű szakmai-tudományos alapokon végzi.