A Bizottság ajánlást és iránymutatásokat tett közzé az energiahatékonyság elsőbbségi elvéről

2021. 9. 28.

Az Európai Bizottság a mai napon új ajánlást és iránymutatásokat tett közzé az „Első az energiahatékonyság” elvéről (Energy Efficiency First principle), hogy a koncepciót elvből a gyakorlatba átültesse. Bár az energiahatékonyság már jó ideje a kibocsátáscsökkentésre irányuló uniós politika egyik kulcseleme, az energiahatékonyság elsőbbségi elve a 2019. évi irányítási rendelet elfogadásával hivatalosan is bekerült az uniós jogba. Ez kiemelte az energiahatékonyság alapvető szerepét, valamint annak fontosságát, hogy az energiahatékonyságot a tervezési folyamatokba és a beruházási döntésekbe beépítsék, például a tagállamok nemzeti energia- és éghajlat-változási terveibe (NEKT) való beépítés révén.

A mai ajánlás és iránymutatások célja ezért az, hogy ösztönözzék az energiahatékonyság elsőbbségének megfelelő végrehajtását és működőképesebbé tegyék azt. Az uniós tagállamokhoz intézett ajánlás konkrét intézkedéseket határoz meg az elv megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében, míg a kísérő iránymutatások gyakorlati megoldásokkal támogatják az elv gyakorlati megvalósítását, és az energiaellátástól és -elosztástól a végfelhasználói szektorokig terjedő különböző ágazatokban hozott intézkedésekre utalnak.

A ma közzétett két dokumentum az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálatára vonatkozó, 2021. július 14-én közzétett bizottsági javaslat új cikkére épül, amely az uniós tagállamok számára kötelezettséget ír elő annak biztosítására, hogy az energiahatékonysági megoldásokat figyelembe vegyék az energiarendszer és a nem energetikai ágazatok tervezése, szakpolitikai és beruházási döntései során.

A közzétételt követően megkezdődik az Energiahatékonysági Pénzügyi Intézmények Csoportjának (EEFIG) az "Energiahatékonyság az első" elvvel foglalkozó munkacsoportja munkája is. A munkacsoport célja, hogy feltárja és elősegítse az elv alkalmazását kifejezetten a pénzügyi ágazatban.

Forrás: Európai Bizottság